Tomt utrymme

Tomt utrymme

AED G3 Plus/AED G3 Automatic Plus

Varje dag får ca 25 personer runt om i Sverige hjärtstopp utanför sjukhus. Snabb hjälp är nödvändig i väntan på ambulansen. När ett akut hjärtstopp inträffar försämras utsikterna till överlevnad med 10% för varje minut som går. Rätt utförd hjärt- och lungräddning i kombination med att hjärtat återstartas med defibrillator räddar liv.


Varje dag får ca 25 personer runt om i Sverige hjärtstopp utanför sjukhus. Snabb hjälp är nödvändig i väntan på ambulansen. När ett akut hjärtstopp inträffar försämras utsikterna till överlevnad med 10% för varje minut som går. Rätt utförd hjärt- och lungräddning i kombination med att hjärtat återstartas med defibrillator räddar liv.

Tomt utrymme

Lika självklart som att det finns brandsläckare på arbetsplatser, hotell, teatrar och andra offentliga platser, så borde det också finnas hjärtstartare. 


Powerheart AED från Cardiac Science, hel- eller halvautomatisk hjärtstartare har utvecklats speciellt för att kunna användas av lekmän i kommersiella och offentliga miljöer.


De är oerhört enkla att använda och guidar användaren genom hela återupplivningsförsöket med exakta instruktioner med lugn och tydlig röst. Steg för steg talar de om vad som skall göras. De startar automatiskt när locket öppnas och har en tydlig disply för textinformation som kompletterar marknadens absolut bästa röstinstruktion på svenska. De klarar även bullriga miljöer.


AED G3 Plus är halvautomatisk och har en knapp att trycka på som endast är aktiv när defibrillering kan ges, medan AED G3 Automatic Plus även utför defibrilleringen automatiskt.


Defibrillatorn är utrustad med patenterad Rescue Ready teknik, vilket innebär att den utför självtester av alla ingående funktioner. Daglig test: batteri, elektroder och intern elektronik. Veckotest: partiell energiladdning och mjukvara. Månadstest: intern elektronik innefattande en simulerad räddning med full energitest.


De levereras med 7 års garanti och 4 års batteritid utan laddning.


Denna produkt bör kompletteras med vår utbildning: Första hjälpen med HLR och AED.  Och gärna med fördjupningen i utbildningen: D-HLR.


För mer information och priser.

Tomt utrymme

Tomt utrymme