Tomt utrymme

Om GDPR


GDPR (General data Protection Regulation) är en ny lag som trädde ikraft den 25e maj 2018. Denna dataskyddslag gäller inom hela EU och ersätter den Svenska personupgiftslagen (PUL)


Det är viktigt för oss på Axel Group att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna mot dig som kund med vilken information vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data vi sparar hos oss.


Vi påbörjade arbetet med att börja efterleva GDPR redan i början av 2017, det har varit en lång process där mängder med data genomgått vår granskning och inaktuell data raderats eller anonymiserats beroende på kännslighetsgraden i informationen.


Viss data är av särskild relevans för oss och den data sparar vi på ett helt anonymiserat sätt där det inte finns något sätt att spåra till kund eller individ. Exempel på det är uppgifter om hur ofta kunder provlarmar, vilket ger oss ett bra stöd för att se om våra ansträngningar ger resultat utan att för den saken röja våra kunders personuppgifter.


Vårt mål är att skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som kund, där din säkerhet alltid är vår högsta prioritet, och så har det varit i alla tider för oss – med eller utan GDPR.


Vi har mycket information om våra kunder, det varierar från ett telefonnummer till i vissa fall sjukdomsbilder, dvs. integritetskänsliga uppgifter. Det är dock av yttersta vikt att vi delar denna information med den larmcentral ni valt, för att säkerställa rätt åtgärder i händelse av larm. Däremot delar vi inte informationen med någon annan än just larmcentralen.


Det är också viktigt för er som kund att veta att ni alltid har möjlighet att meddela oss om ni vill att den informationen ni delger oss bara ska hanteras av en mindre grupp personer på företaget.


Exempel på detta är när vi hanterar skyddade uppgifter, den informationen får bara gå genom dataskyddsombudet som direkt efter att informationen delats med larmcentralen raderar informationen ur våra system. Det är bara en av åtgärderna vi genomför när det krävs, för er säkerhet och för vår personals säkerhet.


Inför den 25e maj gjorde vi valet att inte gå ut med direkt information till våra kunder om detta utan istället informera här och hänvisa till denna sida i samtal med kund. Detta då det cirkulerat så mycket information angående GDPR att det tillslut inte fanns ett värde i att informera från vårt håll också.


Vi kommer löpande att uppdatera alla våra avtal med ett personbiträdesavtal, det är inte nödvändigt för oss eller er då vi måste hantera era uppgifter enligt lagen och för att kunna fullgöra vårt avtal gentemot er som kund. Därför har vi inte från början begärt ett samtycke.


Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter som är nya och ett antal som är förändrade. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter som vi har i våra system. Exempelvis köphistorik, kontaktuppgifter eller åtgärdsunderlag. Det finns även en paragraf som gäller portabilitet vilket innebär att vi som leverantör, på begäran av er, ska kunna flytta er data (exempelvis åtgärdsunderlag) till annan larmcentral utan kostnad för er.


Det finns också stora begränsingar i hur integriteskänsliga uppgifter får behandlas, både av oss men också när ni skickar informationen till oss. För att lösa många av våra kunders problem med hanteringen kring personlarm har vi lagt stort fokus på det administrativa systemet ServiceDesk vi tillhandahåller er.


Fråga gärna oss efter en demonstration så slipper ni uppfinna hjulet på nytt.


Vill ni veta mer om hur vi arbetar med GDPR, begära ut era uppgifter eller vill ha ett personbiträdesavtal skickat mailar ni till GDPR@axel.se


Den 25e maj trädde lagen i kraft i hela EU, men det innebär inte att det är klart där. GDPR är i allra högsta grad levande och kommer förändras en hel del genom praxis och lagförändringar. Vi på Axel Group ser den 25 maj som ett delmål på en lång och slingrande väg.


Med säkra hälsningar
Axel Group AB

Tomt utrymme