Tomt utrymme

Tomt utrymme

Hjärtstartare


En hjärtstartare är något som bör finnas på varje arbetsplats. En god investering som räddar liv.


Lika självklart som att det finns brandsläckare på arbetsplatser, hotell, teatrar och andra offentliga platser, så borde det också finnas hjärtstartare.

Tomt utrymme

AED G3 Plus/AED G3 Automatic Plus

Powerheart AED från Cardiac Science har utvecklats speciellt för att enkelt kunna användas av lekmän i komersiella och offentliga miljöer.

Tomt utrymme

Tomt utrymme