Tomt utrymme

Tomt utrymme

Personsäkerhet och arbetsmiljö

Tomt utrymme

Arbetsmiljö

Vad säger arbetsmiljölagen om ensamarbete samt hot och våld i arbetsmiljön?

Larmmottagare

Arbetsmiljöverket pratar om säkra larmmottagare, vad
innebär det?

Provlarm

Säkerställ att tekniken fungerar och att användaren känner till personlarmets funktioner genom att provlarma kontinuerligt

Fallarm

Fallarm är en funktion i personlarmet som används vid ensamarbete, hur fungerar det?

IP-klass

Beskriver hur väl elektronisk utrustning står emot vatten, damm och inträngande föremål

Ex-klass

Läs mer om Ex-zoner och vad de innebär

Larmkedja

Rätt hjälp, på rätt plats, och framför allt; i tid! När larmet går måste allt gå som smort. Så här går det till.

Inomhuspositionering

Ungefär som GPS fast inomhus. För dig som vill veta vart i exempelvis en stor byggnad dina kollegor befinner sig.

Tomt utrymme

Tomt utrymme