Tomt utrymme

Tomt utrymme

Fordonsspårning

Fordonsspårning, också kallat Fleet Management, från Axel Group gör det enkelt att övervaka och kontrollera er organisations fordonspark. Med hjälp av GPS kommunicerar enheten var den är. Den här informationen kan sedan sparas och användas på olika sätt. Man kan även få information om när och hur länge motorn är eller har varit igång under perioder. Tack vare ett kraftfullt batteri klarar sig enheten lång tid även om den blir bortkopplad från batteriet. IR-sensor och temperaturmätare finns som tillval. Syftet med produkten skiljer sig åt från kund till kund. Lösningen förenklar möjligheten till: Tjänstemilsrapportering, Övervakning av fordon, Geofencing, Övervakning av egendom, Spårning av fordon och Stöldskydd.

Tomt utrymme

AGAB Fordonsspårning

Med fordonsspårning från Axel Group får du relevant information om dina fordon på distans.

On Road fordonsspårning – Spåra fordon

On road är ett specialpaket för yrkesgrupper med vägar som sin arbetsplats.

Tomt utrymme

Tomt utrymme