Krisstöd utbildning


Genom vårt samarbete med Falck Academy erbjuds våra kunder möjligheten att tillgodose medarbetarnas behov av kunskap på de områden som Arbetsmiljöverket pekar ut i sina föreskrifter. Utbildningarna bygger på föreläsning med stort inslag av dialog, diskussioner och grupparbeten med praktiska inslag.

Krisstöd utbildning


Ett gott omhändertagande i det akuta skedet är av betydelse för att mildra stressreaktioner och förebygga framtida sjukdomstillstånd. Att skapa en handlingsplan på arbetsplatsen, så att i det akuta skedet kunna ge trygghet och omsorg är oerhört viktigt.


Människor som har blivit utsatta för olyckor, katastrofer, rån, hot, våld, livskriser, allvarlig skada eller sjukdom, död, stark stressbelastning över tid m.m. har behov av särskild omsorg och stöd. Vetskapen om att det finns en beredskap för omhändertagande skapar tillit till organisationen, vilket ger trygghet för individen. Obearbetad stress är en väsentlig orsak till otrivsel och sjukfrånvaro.


Målsättningen med utbildningen är att ge deltagarna verktyg för att kunna ge emotionell första hjälpen vid en traumatisk händelse. Deltagarna får lära sig grunderna i krisreaktionens förlopp, vad som utlöser och påverkar en kris-/stressreaktion. Deltagarna får även lära sig den emotionella första hjälpen och vilket stöd som behövs i efterförloppet/eftervården.


Tid
4 timmar.


Antal deltagare
För grupper upp till 14 personer eller efter överenskommelse.


Lokal
Kunden står för lokal om inte annat överenskommits.


Utbildningsmaterial
Falck Academy tillhandahåller utbildningsmaterial.


Utbildningen skräddarsys efter kundens behov och kostnaderna offereras.

Tomt utrymme

Tomt utrymme