Tomt utrymme

Tomt utrymme

Larmkedja

Externt larm

 1. Användaren trycker på den röda larmknappen.

 2. SMS skickas till larmcentralen, samt till vår ServiceDesk™.

 3. Mikrofonen slås på så att du kan prata med larmcentralen.

 4. Via SMS har larmcentralen redan fått information om:

  • Vilket larm som larmat
  • Senast kända GPS-position
  • Manuellt- eller automatiskt larm
  • Tider och datum
  • Radiofyr (om sådan funnits i närheten)

 5. Vår ServiceDesk™ har redan information om:Internt larm

 1. Användaren trycker på samtalsknappen.

 2. SMS skickas till vår server ServiceDesk™.

 3. Vår ServiceDesk™ har redan information om:


 • Vem/vilken grupp som larmat
 • Information om radiofyr (om möjligt)
 • Vilka som ska underrättas om detta
 • SMS skickas automatiskt till förvalda enheter, exempelvis andra personlarm, mobiltelefon eller mailadresser.
 • Överenskomna åtgärder vidtas.