Tomt utrymme

Tomt utrymme

Larmmottagare


En av de punkter som Arbetsmiljöverket anger som viktiga vid anskaffande av personlarm är en säker larmmottagare.


Vi har alla Sveriges största larmcentraler som samarbetspartners, dit våra larm kan kopplas. Centralerna kan ha egna väktare, ambulans- och räddningstjänstdirigering, jourer, olika geografiskt täckningsområde o.s.v. utöver själva larmmottagningen. Kunden kan sedan tidigare ha ett eget avtal för larmmottagning eller bevakningstjänster som vi kan ansluta personlarmen till.


Intern larmmottagning ställer höga krav på kundens rutiner och rekommenderas inte av Arbetsmiljöverket. Det finns dock många olika tekniska lösningar för att säkerställa intern mottagning, som även kan vara eskalerbar till larmcentral, såvida rutinerna för bemanningen och användandet kan upprätthållas av kunden.

Exempel på larmmotagare

Beskrivning...

Beskrivning...

Beskrivning...

Beskrivning...

Beskrivning...

Tomt utrymme

Tomt utrymme