Falcks första hjälpen utbildning


Genom vårt samarbete med Falck Academy erbjuds våra kunder möjligheten att tillgodose medarbetarnas behov av kunskap på de områden som Arbetsmiljöverket pekar ut i sina föreskrifter. Utbildningarna bygger på föreläsning med stort inslag av dialog, diskussioner och grupparbeten med praktiska inslag.

Falcks första hjälpen utbildning omfattar:


  • L-ABC
  • Kontroll av livstecken
  • Medvetslöshet – stabilt sidoläge
  • Larma
  • Utföra hjärt-lungräddning
  • Introduktion i hantering av hjärtstartare
  • Åtgärder vid luftvägsstopp
  • Stopa blödning/förebygga cirkulationssvikt


L-ABCDE


Är ett verktyg som är framtaget för att användas i samband med första hjälpeninsatser och som hjälper utövaren att arbeta systematiskt för att inte missa något. Verktyget är lätt att använda och är användbart till alla sorters sjukdomsfall, från en lindrigt sjuk person till en mycket svårt sjuk eller skadad person i t.ex. en trafikolycka. Verktyget fungerar som en lathund vid systematiskt omhändertagande av en person som kan vara eller är i behov av akutsjukvård. Genom enkla handgrepp kan vi rädda liv.


Under utbildningen får du öva praktiskt att omhänderta en person enligt denna metod.


HLR med AED


Varje år inträffar ca. 15 000 hjärtstopp i Sverige varav ca. 10 000 utanför sjukhus. Tyvärr överlever endast 10% i storstadsregionerna och ännu färre på landsbygden.  En snabb hjärtlungräddning och en tidig defibrillering är helt avgörande för överlevnad. För varje minut som fortlöper utan hjärtlungräddning eller defibrillering ökar dödligheten med 10%.


Under utbildningen får du lära dig hjärtlungräddning (HLR) och kommer att få en introduktion i hur en hjärtstartare (AED) fungerar. Efter utbildningen skall du kunna påbörja HLR och våga använda en hjärtstartare om någon i din närhet skulle drabbas av hjärtstopp. Denna utbildning borde alla gå!


Tid
4 timmar upp till 14 personer eller efter överenskommelse beroende på antal deltagare.


Antal deltagare
För grupper upp till 14 personer eller efter överenskommelse.


Lokal
Kunden står för lokal om inte annat överenskommits.


Utbildningsmaterial
Falck Academy tillhandahåller utbildningsmaterial.

Personligt kompetensbevis till HLR-AED ingår i kurspriset.


Utbildningen skräddarsys efter kundens behov och kostnaderna offereras.

Tomt utrymme

Tomt utrymme