D-HLR utbildning


Genom vårt samarbete med Falck Academy erbjuds våra kunder möjligheten att tillgodose medarbetarnas behov av kunskap på de områden som Arbetsmiljöverket pekar ut i sina föreskrifter. Utbildningarna bygger på föreläsning med stort inslag av dialog, diskussioner och grupparbeten med praktiska inslag.

D-HLR


Utbildningen är i första hand avsedd för alla som har en hjärtstartare på sin arbetsplats. Målet med denna utbildning är att ge deltagarna den nödvändiga och grundläggande teoretiska kunskapen och praktisk träning som krävs för att kunna utföra hjärtlungräddning med god kvalitét, använda hjärtstartare på ett säkert och effektivt sätt samt kunna behandla en vuxen person med hjärtstopp enligt HLR-rådets riktlinjer för D-HLR.

Under Falcks D-HLR utbildning används kursböcker och ett test av deltagarnas kunskaper utifrån kursboken görs i slutet av utbildningen. Under utbildningens genomförande varvas teori med praktiska övningar.

Kursboken återlämnas efter avslutad  utbildning.


Tid
4 timmar.


Antal deltagare
För grupper upp till 6 personer.


Lokal
Kunden står för lokal om inte annat överenskommits.


Utbildningsmaterial
Falck Academy tillhandahåller utbildningsmaterial.

Personligt kompetensbevis till D-HLR ingår i kurspriset.


Utbildningen skräddarsys efter kundens behov och kostnaderna offereras.

Tomt utrymme

Tomt utrymme