Brandskyddsutbildning


Genom vårt samarbete med Falck Academy erbjuds våra kunder möjligheten att tillgodose medarbetarnas behov av kunskap på de områden som Arbetsmiljöverket pekar ut i sina föreskrifter. Utbildningarna bygger på föreläsning med stort inslag av dialog, diskussioner och grupparbeten med praktiska inslag.

 

Varje timme dygnet runt, året runt startar en brand på en arbetsplats i Sverige. Skador vållas för närmare 5 miljarder kronor. Lagen om skydd mot olyckor gäller alla arbetsplatser.

Brandskyddsutbildning


Utbildningen ger grundläggande kunskap och kompetens som syftar till en ökad medvetenhet och handlingsberedskap, där deltagarna både kan och vågar ingripa vid brandincidenter.

Utbildningen omfattar teoretiskt: Riskinventering, att veta vad som kan hända, släckutrustning, brandkunskap med fokus på verksamheten, evakuering av personer och utrymmningsproblematik.

Följande praktiska moment ingår i utbildningen: Träning i släckning av brand på liggande brandövningsdocka. Träning i släckning av brand med handbrandsläckare.


Tid
4 timmar.


Antal deltagare
För grupper upp till 14 personer eller efter överenskommelse.


Lokal
Kunden står för teorilokal. En avgränsad plats utomhus skall finnas att tillgå, stor som ca. 2 parkeringsplatser, där man kan utföra släckövningar i närheten av teorilokalen.


Utbildningen skräddarsys efter kundens behov och kostnaderna offereras.

Tomt utrymme

Tomt utrymme