Utbildning i allmän brandkunskap


Skapa en trygg miljö och förbättra ert brandskydd med vår utbildning i allmän brandkunskap.
Vi ger er personal den kunskap som krävs för att agera på rätt sätt för att förhindra eller
bekämpa en brand. Utbildningen passar alla typer av företag och verksamheter och ger
deltagarna grundläggande kunskaper gällande brandskydd.

Brandskyddsutbildning


Kursen ger deltagarna ökad förståelse inom
brandsäkerhet och brandförebyggande arbete och ökad
riskmedvetenhet på er arbetsplats samt om så önskas
praktiskt erfarenhet med brandsläckare och brandfilt.
Lagen om skydd mot olyckor och arbetsmiljölagen
ställer krav på att personal regelbundet ska genomgå
brandutbildning för att ha den kunskap som krävs för att
förhindra eller begränsa bränder. Utbildningen är
utformad för att uppfylla dessa krav.
Vi anpassar utbildningen till ert företags förutsättningar.
Det krävs ingen tidigare erfarenhet för att genomgå
utbildningen.


Innehåll:
• Vanliga brandorsaker
• Brandrisker och hur de kan förebyggas
• Riskmiljöer på den egna arbetsplatsen
• Brandteori – uppkomst & spridning
• Brandförlopp
• Regler och ansvar
• Skador & skadeverkan
• Brandlarm
• Byggnadstekniskt brandskydd
• Brandförebyggande arbete (SBA)
• Hur agerar man vid en brand
• Utrymning, utrymningsvägar
• Mänskligt beteende vid nödsituation
• Information kring brandsläckare
• Släcka brand med handbrandsläckare
• Släcka brinnande docka med brandfilt


Tid
3 timmar (går även genomföra i mindre omfattning på 2 timmar).


Antal deltagare
För grupper upp till 20 personer eller efter överenskommelse.


Lokal
Kunden står för lokal. En avgränsad plats utomhus skall finnas att tillgå, stor som ca. 2 parkeringsplatser, där man kan utföra släckövningar i närheten av teorilokalen.


Utbildningen skräddarsys efter kundens behov och kostnaderna offereras.

Tomt utrymme

Tomt utrymme