Tomt utrymme

Tomt utrymme

Övriga produkter


Utöver kärnverksamhetens personlarm har Axel Group AB en verksamhet som rymmer tjänster och produkter med bibehållen inriktning på arbetsmiljö och personsäkerhet.


Vi säljer även hjärtstartare, hörlurar, fordonsspårning (Fleet management) och arrangerar utbildningar.


Arbetsgivaren skall vara trygg i sina val och investeringar i de anställdas arbetsmiljö.

Tomt utrymme

Hörlurar

Fordonsspårning

Hjärtstartare

Utbildningar

Tomt utrymme