Tomt utrymme

Tomt utrymme

Hjärtstartare


En hjärtstartare är något som bör finnas på varje arbetsplats. En god investering som räddar liv.


Lika självklart som att det finns brandsläckare på arbetsplatser, hotell, teatrar och andra offentliga platser, så borde det också finnas hjärtstartare. Ni kan även se våra utbildnignar som är ett bra komplement till hjärtstartare.

Tomt utrymme

Philips HS1

En av världens mest sålda hjärtstartare. Philips HS1 är enkel att använda, beprövad, driftsäker och så gott som underhållsfri.

LIFEPAK CR2

Upplev trygghet och säkerhet med hjärtstartare Lifepak CR2 – din pålitliga partner i nödsituationer. 

Samaritan 350P

SAM 350P är en halvautomatisk bärbar defibrillator som är utformad för snabb leverans av strömstöt till personer som drabbats av plötsligt hjärtstopp.

Tomt utrymme

Tomt utrymme