Tomt utrymme

Tomt utrymme

IP-klass


En klassifikation av hur bra inkapslingen av elektroteknisk utrustning står emot och skyddar mot vatten, damm, inträngande föremål samt ofrivillig beröring (t.ex. petskydd i kontakter). Klassifikationen har formen IP (international protection, ibland tolkat som ingress protection) följt av två siffror. Den första siffran beskriver hur bra skyddet mot damm, inträngande objekt samt beröring är och den andra hur bra skyddet mot vatten är. Ju högre siffra, desto bättre skydd.

 

Första siffran: Skydd mot beröring och inträngande föremål.

Tomt utrymme

Klassning

 Beskrivning

IPX0

Oskyddat

IP1X

Minst 50 mm i diameter

IP2X

Minst 12,5 mm i diameter

IP3X

Minst 2,5 mm i diameter

IP4X

Minst 1 mm i diameter

IP5X

Dammskyddat

IP6X

Dammtätt (exponerat för finkornigt talkpulver i dammkammare 2-8 tim)

Andra siffran: Skydd mot inträngande vatten.

Tomt utrymme

Klassning

Beskrivning

IP0X

Oskyddat

IPX1

Droppskyddat (endast vertikala droppar)

IPX2

Droppskyddat vid max 15° lutning

IPX3

 Strilsäkert

IPX4

Striltätt

IPX5

Spolsäkert

IPX6

Spoltätt

IPX7

Vattentätt (nedsänkt i vatten, 1 m i 30 minuter)

IPX8

Tryckvattentätt (nedsänkt i vatten)

Tomt utrymme

Tomt utrymme