Tomt utrymme

Tomt utrymme

Provlarm


Att provlarma sitt personlarm är viktigt för att brukaren på ett tryggt och säkert sätt ska kunna använda sitt larm.


Genom att provlarma får användaren lära sig att använda larmet på ett så naturligt sätt som möjligt. Ofta kan en viss rädsla för att ”trycka på knappen” finnas och i dessa fall kan provlarm vara nyttig träning då larmet ska bidra till att skapa trygghet och inte göra brukaren obekväm.

Provlarm fungerar även bra som träning för operatören eller annan mottagare av larmet så att de i en skarp situation kan arbeta så effektivt som möjligt.


Provlarm är också det enklaste sättet att säkert veta att GPS-positionen uppdateras och att hela larmkedjan fungerar.


Hur går man tillväga för att genomföra ett provlarm?


 • Uppdatera GPS-position; Vistas ute i några minuter tills GPS-lampan indikerar att GPS-signal hittats.
 • Ring larmcentralen och meddela att du vill provlarma så de lägger larmet i serviceläge.
 • Kom ihåg att alla larm betraktas som skarpa om inte annat meddelats.
 • Larma.
 • Vänta på att förbindelse kopplas upp. Detta kan dröja lite då det bara är prov
  och därför inte prioriteras.
 • Tala med operatören. Prova gärna hörbarheten tillsammans med operatören
  genom att ändra placering av larmet.
 • Fråga efter din position. Det är inte konstigt om positionen är lite grov när
  den beskrivs i ord då operatören dirigerar via GPS-koordinater vid utryckning.
 • Efter avslutat provlarm fungerar larmet som vanligt igen.
 • Efter att operatören kopplat ned samtalet läggs larmet åter i skarpt läge.
   
  Tips!


Variera gärna platsen för provlarm med att testa någon frekvent besökt plats eller bara någon på måfå vald plats för att tydligt se att GPS-positionen uppdateras som den ska.


Vi rekommenderar att man ska provlarma minst en gång i månaden.

Tomt utrymme

Tomt utrymme