Tomt utrymme

ServiceDesk™


”Det ska bara FUNKA” har aldrig varit så sant som i det här fallet. ServiceDesk™ är ett webbaserat verktyg som vi utvecklat specifikt för att höja säkerheten, effektivisera och kontrollera användandet av personlarm. Med ServiceDesk™ kan ni enkelt se hur effektivt och frekvent personlarmen på företaget används, och hur rutinerna följs. En riktigt smart tjänst som passar lika bra för er som redan är kunder hos oss, som för er som har personlarm från andra leverantörer.

Tomt utrymme

Provlarm

Genom att provlarma säkerställer ni att personalen vet hur personlarmet fungerar i praktiken, och inte minst att all hårdvara funkar.
Vi påminner er när det är dags att provlarma enligt era förutbestämda rutiner.

Statistik

Hur många larm används faktiskt i er verksamhet? Hur ofta och av vem? Genom att hålla koll på statistiken ser du hur många larm ni verkligen behöver, så att ni kan säkra upp på vissa områden, eller lämna tillbaka överflödiga personlarm och på så vis sänka månadskostnaden.

Internlarm

Genom att larma internt kallar du på dina kollegor, och då är det förstås viktigt att kollegorna vet vem som larmar och varifrån så att de snabbt kan komma till undsättning. Vi hjälper er med alla inställningar, så att ni känner er trygga med att rätt person får rätt information.

Tomt utrymme

ServiceDesk™ är ett webbaserat program som du använder för att effektivisera och höja säkerheten vid användandet av personlarm. ServiceDesk™ passar såväl till befintliga personlarm och avtal från andra leverantörer, som när ni tar vårt kompletta paket inklusive larm.


Vi har genom möten med våra kunder ute i deras verksamheter uppmärksammat ett behov av större kontroll och förbättrade rutiner för användandet av personlarm. De har upplevt att det är komplicerat och tidskrävande att få information gällande hur effektivt och frekvent personlarmen på företaget brukas.


Där och då föddes tanken hos oss om att skapa ett administrativt verktyg som säkerställer att rutiner följs och som samtidigt ökar kontrollen av användandet.


Med ett steg framåt på vår resa mot ett tryggare samhälle kan vi nu med stolthet presentera resultatet av detta, ServiceDesk™. 


ServiceDesk™ hjälper till att svara på frågor som:


  • Vem använder larmet nu?
  • Var befinner sig användaren?
  • Känner användaren till företagets rutiner?
  • När provlarmades larmet senast?
  • Hur frekvent används larmen?
  • Hur dokumenteras användandet?


ServiceDesk™ hjälper till att:


  • Få kontroll över användandet
  • Effektivisera men samtidigt öka användandet och tillgängligheten
  • Säkerställa att rutiner följs
  • Följa upp åtgärden i det systematiska arbetsmiljöarbetet


Att använda ServiceDesk™ är enkelt, tryggt, ekonomiskt och tidseffektivt.


Beroende på aktiv tid med riskbedömda arbetsuppgifter och verksamhetens natur räknar vi med att en arbetsgrupp på upp till 30 personer kan dela på 5 larmenheter och en ServiceDesk™. Naturligtvis måste behovet analyseras i varje enskilt fall.


ServiceDesk™ är skalbart utifrån kundens behov. T.ex. kan endast Provlarmspåminnelse användas, vilken säkerställer att larmens funktion är regelbundet testad i linje med gällande rutin.

Tomt utrymme