Tomt utrymme

Tomt utrymme

Automatiska larm, Sk. Fallarm


Fallarm är vanligen en lite slarvig benämning för ”automatiskt” larm på ett personlarm.
Ett fallarm kan också kallas tilt-funktionslarm eller ManDown-larm. Oavsett vad du väljer att kalla det innebär det att det automatiskt går iväg ett larm när enheten hamnar i ett visst läge under en förutbestämd tid.


Denna typ av personlarm lämpar sig främst där arbetstagaren utför isolerat arbete och där risk för kroppsskador genom olycksfall föreligger. Det automatiska larmet kan konfigureras på många olika sätt beroende på hur verksamheten och behovet ser ut.


Det finns olika typer av automatiska larm enligt nedan.

Fallarm med grader (lutning) (Twig, SRT och Amigo)
Hur fungerar det: vid inställd vinkel börjar förlarmet räkna ner efter inställd tid. Efter att den inställda tiden nåtts (vanligen 25 sekunder) börjar personlarmet låta/vibrera för att indikera för användaren att ett larm är på väg att skickas. Man har då möjlighet att räta upp personlarmet om man inte är i behov av hjälp. Efter totalt 50 sekunder skickas larmet till vald larmmottagare som även ser att det är ett automatiskt larms som utlösts.
Exempel på målgrupp: Ensamarbete som i huvudsak utförs upprätt.
Flexibilitet: stor flexibilitet då alla tider är möjliga att anpassa efter arbetssättet.


Fallarm med grader och ingen rörelse (TWIG)
Hur fungerar det: Fungerar som ovan men personlarmet måste även ligga stilla för att funktionen ska aktiveras. När larmet är stilla börjar tiden inställda tiden räkna ner och efter det skickas larmet till larmmottagaren.
Exempel på målgrupp: arbete som kan utföras vertikalt eller horisontellt med risk för olycka eller nödsituation.
Flexibilitet: Stor flexibilitet. Vinklar, tider och känslighet på ”ingen rörelse” kan anpassas.


Accelerationslarm (G-kraft) (Twig)

Hur fungerar det: när larmet faller uppstår en G-kraft som utlöser larmfunktionen. Så fort larmet detekterar fallet börjar larmet tjuta, under en inställbar tid, efter detta går larmet vidare till larmmottagare. För att återkalla larmet innan det gått vidare till larmmottagare trycker ni in den röda knappen en gång.

Exempel på målgrupp: Arbete på hög höjd
Flexibilitet: till viss del då tiden kan ställas in så att larmet kan återkallas. Det går inte att ställa in känsligheten.


Stöt/nedslags-sensor (TWIG)
Hur fungerar det: Om personlarmet faller och träffar en hård yta kommer larmet börja tjuta i inställd tid för att sedan skickas vidare till larmcentralen.
Exempel på målgrupp: Arbete på hög höjd eller där man plötsligt kan drabbas av medvetslöshet.
Flexibilitet: Inte så stor, enbart tiden mellan nedslaget och att larmet skickas vidare kan ställas in.


Att beakta vid valet av fallarm:

  • Ensamarbete där isoleringen är orsakad av fysiska miljöförhållanden innebär att den som utför arbetet är avskuren från kontakt med andra människor av t ex följande skäl:- Geografiska, t ex vid arbete i skogen eller vid ensligt belägna anläggningar.
    – Lokalmässiga, t ex vid arbete i manöverrum, fordon, i lokal eller på avskild plats i stora anläggningar varifrån det är svart att nå kontakt med andra människor.
    – Arbetstidsmässiga, t ex arbete på nätterna m.m.
  • Om det bedöms att de skador som kan inträffa inte är svårare än att den skadade själv kan kalla på hjälp kan det räcka att det finns kontaktmöjligheter i form av t ex telefon eller kommunikationsradio.
  • Medicinska åkommor.

Tomt utrymme

Tomt utrymme