Tomt utrymme

Tomt utrymme

Utbildningar

Tomt utrymme

Bemötande i konfliktsituation

Utbildning inriktad på att hantera konflikter på arbetsplatsen.

Krisstöd utbildning

Utbildningen ger deltagarna verktyg för att kunna ge emotionell första hjälpen vid en traumatisk händelse.

Utbildning i allmän brandkunskap

Utbildningen ger grundläggande kunskap och handlingsberedskap vid brandincidenter.

D-HLR utbildning

Ger grundläggande teoretisk kunskap och praktisk träning för att kunna utföra hjärtlungräddning med god kvalitét och använda hjärtstartare.

Falcks första hjälpen utbildning

Falcks första hjälpen utbildning är en heltäckande utbildning inom L-ABCDE, HLR och AED.

Tomt utrymme

Tomt utrymme